Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas, el. paštas

Ikimokyklinis, prieš- mokyklinis ugdymas

RIma Butkuvienė

l– d „Naminukas“ 8 673 35659
Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
Pradinis ugdymas Vaidutė Mažeikienė
Krantoprogimnazija Metodininkė 8 620 22413
Dorinis ugdymas
Neringa Žemgulienė
„Minijos“ progimnazija  Vyr. mokytoja 8 688 01272
Lietuvių kalba Rasa Rusteikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija  Ekspertė 8 688 85622

Anglų kalba Stefanija Piaulokienė
„Minijos“ progimnazija Ekspertė 8 610 60939    
Rusų kalba      
Istorija Jūratė Grimalienė
„Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 610 69174

Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Ekspertė 8 614 88774
Gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika)
Raimonda Kundrotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956

Matematika Dalia Bendikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Ekspertė

8 672 34487

IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091
Fizinio ugdymo
Jolanta Žukauskienė
„Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 6...

Muzika Rasa Linkienė Krantoprogimnazija Ekspertė

8 655 77001

Dailė ir technologijos
Rasa Jurgaitienė
 Ketvergių pagrindinė mokykla Vyr. mokytoja

8 676 47209

Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

Soc. pedagogai Kristina Klenauskienė
Agluonėnų mokykla-darželis  Vyresnioji soc. pedagogė 8 683 82732
Etninė kultūra Vilma Dveržeckienė
Priekulės I. Simonaitytės gimnazija Metodininkė 8 671 06928
 
Psichologija Rimantė Ignatjevienė Klaipėdos rajono PPT Psichologė 8 612 41142

Ugdymas karjerai Audronė Mikaločienė
Klaipėdos rajono švietimo centras
Metodininkė
(karjeros specialistė)

8 618 59286

Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) Loreta Kaltauskienė Priekulės I.Simonaitytės gimnazija   8 642 98 414
Mokytojo padėjėjai Toma Edita Pričinaitė Priekulės vaikų lopšelis-darželis Mokytojo padėjėja 8 630 37575
Pavaduotojai Inga Račienė Krantoprogimnazija   8 614 57469